BIAVLERFORENINGEN TRELLEBORG

Biavlerforeningen Trelleborg

Vi er en biavlerforening, der lægger vægt på både den teoretiske viden om biernes verden – om deres fantastiske egenskaber, og om det miljø, som bierne arbejder i, samt naturligvis oplæring i praktisk biavl. Vi skal hjælpe hinanden til at opnå disse mål ved åbenhed, humør og interesse for biernes forunderlige verden.  

Biavlerforeningen Trelleborg har ingen skolebigård, men vi besøger hinandens ”bigårde” på skift, hvor nye og gamle biavlere udveksler erfaringer, således at der i den enkelte bigård skabes optimale vilkår for bierne og nærmiljøet.

Du er altid velkommen til at kigge forbi, og se om det er noget for dig. Du kan kontakte os via kontakt formularen her.

Biavl på biernes betingelser